websitetemplate.org - australiana
Velkommen > Om haveaffald
 
 

Om haveaffald

Du kan aflevere haveaffald på genbrugsstationen, kompostere det eller melde dig til haveaffaldsordningen. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

Fællesarealerne og støjvolden langs Slangerupvej er ikke beregnet til at være depotområde for haveaffald!

Du kan aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation, Gammelgårdsvej 79 alle dage kl. 10-18 og Værløse Genbrugsstation, Ballerupvej 75 alle dage kl. 12-19.

Haveaffaldsordning
www.furesoe.dk/MiljoeEnergiOgVej/Affald/Haveaffald/Haveaffaldsordning.aspx

Fra april til november henter kommunen komposterbart haveaffald fra private ejendomme i Furesø kommune - dog ikke boligselskaber. Haveaffaldsordningen koster 660 kr. for en sæson, uanset hvornår du tilmelder dig.

Kompostering
På "Jordfrisk <http://www.jordfrisk.dk/> " kan du se, hvordan man komposterer og genanvender det haveaffald, der afleveres på genbrugsstationerne eller indsamles via haveaffaldsordningen. Du kan hente gratis kompostmuld på genbrugsstationerne fra den 20. marts til den 2. maj.

Hjemmekompostering
Du kan kompostere haveaffald fra egen have. Haveaffald, der hjemmekomposteres, er ikke omfattet af den etablerede indsamlingsordning.

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen/naboejendomme, kan Byrådet nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom.

www.furesoe.dk/MiljoeEnergiOgVej/Affald/Haveaffald/Kompost.aspx

Afbrænding
Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

Relevante filer
Regulativ for husholdningsaffald 2009 [pdf]  
www.furesoe.dk/Home/MiljoeEnergiOgVej/Affald/~/media/AF940F81FDB84CF59D30E4C5124DCE5E

Takster

Haveaffald, afhentning hver 2. uge 1/4-30/11
660,00 kr. pr. sæson

Flishugning, mandag-fredag
580,00 kr. pr. time

Flishugning, lørdag-søndag
800,00 kr. pr. time

2017.10.16 SVH