Velkommen til Rørmose Park

Historik

Her finder du information om nu nedlagte udvalg:


Ad-hoc udvalget:

Udvalgets opgave vil – ligesom i dag – være at udføre de opgaver eller undersøgelser, som OG’s bestyrelse ønsker udført eller undersøgt. De nuværende udvalg har ingen selvstændig beslutnings-kompetence, da det alene er OG’s bestyrelse, som kan træffe beslutning omkring OG’s forhold. Det foreslåede udvalg vil derfor heller ikke have selvstændig beslutningskompetence, uanset hvem der er med i udvalget.

Der er således IKKE tale om, at de enkelte foreninger mister indflydelse, for ligesom i dag skal resultatet af udvalgets arbejde drøftes i OG’s bestyrelse, hvorefter OG’s bestyrelse træffer beslutning i den aktuelle sag.

Udvalget består p.t. af:
Lise-Lotte Balser, Etape 3, (Formand)
Liss Kobberøe, Etape 2

Vejudvalget 

Vejudvalgets opgave er: At formulere forslag til vedtægter for den vejfond, som blev besluttet på OG's generalforsamling i 2010.

Udvalget har indarbejdet forslag til vejfond i OG's vedtægter. Vedtægterne behandles på OG's generalforsamling 2011.
Strukturudvalget. Et forum for fremtidig struktur.

Udvalget blev besluttet på OG's generalforsamling maj 2008.

Udvalget er procesorienteret og arbejder med en tidshorisont på et par år. Udvalget søger at få en så bred sammensætning som muligt.

Etableringen af et strukturudvalg, skal ses i lyset af, at den nuværende struktur er skabt af Lind & Risør med bl.a. den uhensigtsmæssige model med en ny grundejerforening for hver ny byggeetape samt fejl og  mangler, som vi har oplevet i de forløbne år, og som der skal finde forslag til at ændre. Med strukturudvalget er der igangsat en proces, som skal modne og finde veje til at opnå en forbedret og stærkere struktur til glæde og gavn for alle.
Arbejdet i udvalget er åbent og fordomsfrit, og for de enkelte deltagere i udvalget helt uforpligtende, idet en større strukturændring som f.eks. en sammenlægning i henhold til vedtægterne skal forelægges og godkendes på den enkelte grundejerforenings generalforsamling.

På sit 3. møde 9. november 2009 har strukturudvalget formuleret sin indstilling som er, at foreningerne bør slutte sig sammen i større enheder. Dette for at reducere behovet for bestyrelsesmedlemmer, som det forventes at blive vanskeligere at rekruttere fremover. Med formuleringen af udvalgets indstilling, er udvalgets arbejde indtil videre afsluttet.

Strukturudvalgets indstilling læses her.

Referat af 2. møde afholdt 8. april 2009 læses her.
Referat af 1. møde afholdt 22. januar 2009, læses her.

2010.02.24 SVH


Rørmosegårdudvalget

Udvalget ophørt primo 2008.

Gården trænger til en del vedligeholdelse, både udvendig og indvendig.
Bestyrelsen arbejder på at få afklaret, hvor meget der skal gøres, og der er hentet hjælp fra Bolius, som er et rådgivningsfirma til både private og foreninger.

De har udarbejdet en rapport, den kan læses her:

rapport om Rørmosegård (1,3 MB)

Legepladsudvalget

Så er legepladsen på plads! Området vi bor i er dejligt. Her er grønt og stille, og der mangler en legeplads.

Bestyrelsen arbejder på at få etableret en legeplads.
På siden her kan du læse lidt om planerne og det tilbud vi har indhentet.

Tilbud

 

Legeredskaber

Legepladsen kommer til at se ud som på billedet herunder.

Gynger, klatrestativ, rutchebane og balancebomme. Alt placeret på et underlag af barkflis.

Placering

 


Vej- og fællesareal udvalget

Udvalgets opgaver er overtaget af Ad-hoc Udvalget efter beslutning på OG' bestyrelsesmøde 10.12.2008

Trafikplan

Farum kommune har fremlagt et forslag til en trafikplan for årene 2006 - 2009.

Bestyrelsen har sendt disse forslag til kommunen. Forslag 2006-03-17

 


Vedtægtsændrings-udvalget

Udvalgets arbejde afsluttet med vedtagelse af nye vedtægter for OG på generalforsamlingen 14. maj 2007.

Dette udvalg er stillet på benene for at gøre vedtægterne mere operationelle. Det har vist sig gang på gang at vedtægterne er forholdsvis uklare, hvilket til tider giver mulighed for at fortolke dem på forskellige måder. Det vil vi gerne ændre så det bliver mere entydigt hvordan vedtægterne skal forstås.

 


Hjemmesideudvalget

Udvalget ophørt efter at hjemmesiden var indkørt. Vedligehold varetages af webmasteren.

Dette udvalg er ansvarlig for disse sider. Har du ris og ros eller nogle gode ideer du synes vi skal have med på siden, så send os en mail.

Med venlig hilsen

Hjemmesideudvalget.

 


 Sidst opdateret: 2020.03.29 CHJ

 

 

nach oben