Velkommen til Rørmose Park

Formål

Uddrag af foreningens vedtægter:

Foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og -arealer, i overensstemmelsemed lokalplansbestemmelser, herunder lokalplan 32.1 og dennes § 11.4 samt denne lokalplans redegørelsesdel side 12 ff., hvortil kommer Lokalplan 32.2 (Hjortefarmen) og dennes §12.3 samt Lokalplan 125 §11, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

 

Sidst opdateret: 2020.04.02 CHJ

 

nach oben