websitetemplate.org - australiana
Velkommen > Generelt
 
 

Generelt

Siderne her er oprettet og ejet af:

Den Overordnede Grundejerforening for Rørmose Park. I daglig tale kendt som OG.

Da området blev købt af Lind & Risør til udstykning, indgik det i lokalplanerne, at når området var udstykket, skulle der oprettes en overordnet grundejerforening for hele området.

Medlemmerne af denne forening er fastlagt i OG's vedtægter, der omfatter hele Rørmose Park området.

Rørmose Park omfatter følgende foreninger:

Andelsboligforeningerne        AB1  AB2 
                      (Boliger:          50    25)

Grundejerforeningerne Rørmosen   E4  HF1  HF2 
                     (Boliger:           61   26    31    58)

Seniorbofællesskabet            SBF
                     (Boliger:           28)

E1 og E3 har sluttet sig sammen i G/F Rørmosen pr. 1. januar 2014.
EII er indgået i G/F Rørmosen pr. 1. januar 2017.

Med Seniorbofællesskabets tilkomst 2019 er området fuldt udbygget og består af 279 boliger.

 

Sidst opdateret: 2019.04.10 SVH

Undermenu