Velkommen til Rørmose Park

Vintertjeneste

OG har indgået en aftale om vintertjeneste på veje og fortove i området. Aftalen omfatter flg. opgaver:

  • Snerydning/saltning af veje efter behov - Arbejdet udføres i perioden medio oktober-ultimo april
  • Fortove fejes og saltes ved snefald og risiko for islag. Saltet spredes med udlægger for ikke at skade diverse hække og græsarealer - Arbejdet udføres i perioden fra den 1. november til den 15 marts.
  • VIGTIGT!! Den enkelte husejer/andelshaver er ultimativt ansvarlig for at holde sin indkørsel og tilstødende arealer farbare. Den aftale, som OG har indgået omkring vintertjeneste er blot et supplement hertil og fritager på ingen måde den enkelte for at leve op til sine forpligtelser i forhold til glatførebekæmpelse.

 

Sidst opdateret: 2020.04.02 CHJ

nach oben