Velkommen til Rørmose Park

Haveaffald

Du kan aflevere haveaffald på genbrugsstationen, kompostere det eller melde dig til haveaffaldsordningen. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

Fællesarealerne og støjvolden langs Slangerupvej er ikke beregnet til at være depotområde for haveaffald!

Du kan aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation, Gammelgårdsvej 79 alle dage kl. 10-18 og Værløse Genbrugsstation, Ballerupvej 75 alle dage kl. 12-19. Læse mere om haveaffaldsordning i Furesø Kommune her 

Kompostering
Du kan hente gratis kompostmuld på genbrugsstationerne fra den 20. marts til den 2. maj.

Hjemmekompostering
Du kan kompostere haveaffald fra egen have. Haveaffald, der hjemmekomposteres, er ikke omfattet af den etablerede indsamlingsordning.

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen/naboejendomme, kan Byrådet nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom.

Afbrænding
Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

 Sidst opdateret: 2020.04.02 CHJ

nach oben