websitetemplate.org - australiana
Velkommen
 
 

Velkommen

                                               ...til Rørmose Park


OG's generalforsamling 9. maj 2019: Referat
OG's bestyrelsesmøde 28. november 2019: Referat
OG's vedtægter, besluttet på generalforsamlingen maj 2018: Vedtægter


Kort over området med foreningerne indtegnet. Ajourført 2019.04.28


Fællesarealer Plejeplan

Arbejdet udføres i perioden primo maj - medio oktober.

 Græsslåning og ukrudtsbrænding

  • Græsarealer slås 15 gange årligt med bio eller bagudkast.
  • Græsarealer, der er svært tilgængelige, trimmes eller slås med håndklipper.
  • Vegetation, der bryder igennem ved asfalt mod kantsten, fjernes med brænder 2 gange årligt.

 Trimning

  • Støjvolde og øvrige volde trimmes 2 gange årligt.
  • Volde omkring 2 legepladser trimmes 2 gange årligt.
  • Areal ved grusgraven i HF1 trimmes 2 gange årligt, første gang tæt på Sankt Hans.
  • Øvrige trimninger af volde og pasning af naturgræsarealer udføres i henhold til Plejeplanen fra Furesø Kommune.
  • Der trimmes mod sten og skilte 4 gange årligt. I den østlige ende af AB2 trimmes der samtidig omkring skurene på AB2’s fællesareal. I HF2 trimmes der samtidig langs de husgavle, som støder op til fællesarealerne.

Havemøbler og lign. køres der udenom.

Arealet dækket ved tilbuddet svarer til kort, der fremgår af foreningens
hjemmeside.

Arealer mod offentlig cykelsti holdes af Furesø kommune.


Vintertjeneste

Arbejdet udføres i perioden medio oktober - ultimo april.

Snerydning/saltning af veje efter behov samt fejning af fortove og stier ved snefald på mindst 1 cm og først når snefaldet er ophørt.

Ved kraftig snefald udføres fejning af fortovene efter behov.

Det tilstræbes at veje m.m. er ryddet inden kl. 7.00 på hverdage og i weekender inden kl. 8.00.


Bestyrelsens forslag til Furesø Kommune for trafikafvikling i Farum Nordby:

3-punktsplanen


Siderne indeholder information om, og fra, den overordnede grundejerforening Rørmose Park.

Har du ideer, ris og ros, så kontakt webmasteren, du kan benytte linket der hedder Mail til Webmaster

God fornøjelse

Bestyrelsen.


2019.12.11 SVH

Tælleren viser antal besøgende siden 1/3 2006